Retur og reklamasjon

Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf. Kjøpsloven § 3). Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 24 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler.

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Reklamasjoner skal meddeles oss snarest etter at varen er mottatt. Alle reklamasjoner må påføres vårt ordre- og artikkelnummer, samt reklamasjonsårsak. Legg gjerne ved bildedokumentasjon. Ved transportskade; husk å registrere skaden ved mottak. All retur skal avtales på forhånd, husk å oppgi hvem returen er avtalt med. Reklamasjonsskjema skal følge alle retursendinger. 

Reklamasjonsskjema (PDF)
Reklamasjonsskjema (Word)